Tłumaczenia ustne i pisemne

Tłumaczenia pisemne:

  •  prawo i umowy
  • marketing
  • strony internetowe
  • instrukcje obsługi
  • tłumaczenia audiowizualne

 

Tłumaczenia ustne:

  • konsekutywne
  • liaison
  • pertraktacje biznesowe
  • szkolenia
  • prezentacje

 

 

Cena tłumaczenia ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależy od terminu realizacji, stopnia trudności tekstu oraz języka docelowego.

Dokładną wycenę mogą Państwo uzyskać, przesyłając całkowity tekst na mmalinowska.tlumacz@gmail.com. Wszystkie nadesłane materiały traktowane są poufnie.

Cena wzrasta w przypadku przesłania tekstu w formie nieedytowalnej, jak np. skany dokumentów lub pismo odręczne.